“Slopen gaat om hergebruik, om urban mining dus. Niks nieuws aan de horizon.”

Niet omdat het kan, maar omdat het moet....

En ook niet omdat het 'in' is, en er veel geld in omgaat. Bij Braam zien we het als onze taak om te streven naar 100% circulariteit. ...

" Slopen zonder gezeik, daar is behoefte aan. En Braam maakt 't waar. "

Dirk Jan Kluft - Eigenaar Van Rossum Ingenieurs

" Alleen als je de regels echt goed kent, zoals Braam, kom je tot de juiste ecologie-vriendelijke oplossingen. "

Linda Dresmé - Ecoloog

Hart voor de natuur.

Sloopwerk heeft vaak invloed op de natuurlijke omgeving. Daar gelden dan ook strenge regels voor die soms lastig te hanteren zijn. Reden waarom wij altijd ruim voordat we aan de slag gaan de dialoog aangaan met zowel omgeving als toezichthouders. Samen met onze ecologen zorgen we er zo voor dat we voor alle betrokken partijen tot een bevredigende oplossing komen.

Urban mining

Of het nu een modewoord is of niet, een sloopwerk zien als een bron van (herbruikbare) materialen is waar het heden ten dage om draait. Al geldt dat voor ons al meer dan 20 jaar.

Cradle to cradle

Materialen die al een 'leven' achter de rug hebben zodanig 'transformeren' dat ze een nieuw 'leven'kunnen beginnen in een andere toepassing. Dat is de essentie van Cradle to Cradle.

Recycling

Wij verwerken grond -en puinstromen en bewerken deze tot nieuw toepasbare stromen. Zo droogreinigen we vervuilde grondstromen en wordt puin gecertificeerd menggranulaat.

Asbest

Wij zijn gecertificeerd asbestverwijderaar volgens de SC530. Zodra asbest in gebouwen wordt geconstateerd, hebben wij alles in huis om dit veilig en adequaat te verwijderen.

Geen overlast, geen protesten, geen gezeur.

Inherent aan sloopwerk is de overlast die het veroorzaakt in de directe omgeving. Het is dan ook zaak om bijtijds het gesprek aan te gaan met de omwonenden en eventuele andere gebruikers. Braam doet dit door het organiseren van bewonersavonden, het inrichten van een vast spreekuur op de slooplocatie en een klachtenlijn die 24/7 bereikbaar is.